Інформаційний портал Громадської організації 

"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ"

FILE____005

    "НДІ ГеоЕкоМП" є науково-дослідною громадською організацією, що об'єднує провідних українських галузевих фахівців, які реалізують науково-дослідні та науково-виробничі проекти в галузі наук про Землю на сучасному високопрофесійному інформаційно-технологічному рівні.

 На цьому порталі Ви зможете:

  I. Ознайомиться з напрямками та прикладами проведених науково-дослідних та науково-виробничих робіт:

  ІІ. Ознайомитись із використовуваними сучасними методиками та технологіями проведення польових та камеральних геолого-геофізичних робіт.

  ІІІ. Замовити* типові види досліджень у регіонах**.

   IV. Зв'язатися зі спеціалістами організації для обговорення питань співробітництва, або виконання окремих видів досліджень з різних досліджень.
 

 

Примітки: 


* - науково-виробничі роботи в регіонах виконуються сертифікованими спеціалістами та регіональними підприємствами, які мають відповідні ліцензії на виконання робіт, а також на основі договорів про науково-технічне співробітництво.

 Карта сайта 

 

ЦЕНТРА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 

Общественной организации

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»

 

 

Центр геолого-геофизических исследований «НИИ ГеоЭкоМП» является некоммерческой исследовательской группой, объединяющей ведущих Украинских отраслевых специалистов, реализующих научно-исследовательские и научно-производственные проекты на современном высокопрофессиональном информационно-технологическом уровне.

 

На данном портале Вы можете:

 

              I.      Ознакомится с направлениями и примерами  проведенных научно-исследовательских и научно-производственных работ. 

 

           II.      Ознакомиться  с используемыми современными методиками и технологиями проведения полевых и камеральных геолого-геофизических работ.
Посмотреть полевые видеообзоры с районов проведения тематических исследований.

 

         III.      Связаться со специалистами Центра для обсуждения вопросов сотрудничества, либо выполнения отдельных видов исследовательских работ по различным исследовательским направлениям.

 

        IV.      Заказать* типовые виды исследовательских работ в регионах**.